Aula da Natureza de Cotorredondo

Actividades de Formación de Educadores Ambientais.-

Aula da Natureza Cotorredondo

Dirixida a:

Universitarios, estudiantes e profesionais de actividades ligadas directamente co Medio Ambiente, e/ou ó desenvolvemento da Educación Ambiental.

Duración:

160 minutos
Todo o ano
Todos os días da semana

 
Obxectivos:

Os obxectivos destas actividades son: promove-la introducción da Educación Ambiental na formación continuada do profesorado, en todas as especialidades como contido transversal, desenvolver coñecementos adecuados ós seus correspondentes niveis formativos e atende-las novas demandas xurdidas dende os distintos ámbitos profesionais.

Consiste nunha charla no Parque da Natureza e un itinerario educativo-interpretativo polo entorno do Lago Castiñeiras.

Normas de Visita

 

Mapa do Sitio | Política de Privacidad | Contacta con nos | ©2006 - Teixugo S.Coop.Galega - Cotorredondo.net