Humanidade e natureza a través do tempo

Dirixida a grupos de educación primaria, educación secundaria, formación profesional, formación ocupacional e calquera colectivo interesado. 

Duración: Aproximadamente 120’ . Durante todo o curso escolar. De luns a venres 

Obxectivos: Esta actividade quere xuntar a divulgación e a conservación do patrimonio histórico arqueolóxico có entorno natural no que se atopa.

Desenvolvemento: Consiste nunha charla no Parque da Natureza e un itinerario ambiental polos xacementos arqueolóxicos megalíticos e da idade do Bronce.