A Lagoa Castiñeiras

Dirixida a grupos de educación primaria, educación secundaria, formación profesional, formación ocupacional.

Duración: Entre 90’ e 120´ . Durante todo o curso escolar. De luns a venres 

Obxectivos: Nesta actividade faise un estudio da Rexeneración da Lagoa Castiñeiras e da compatibilidade da protección dos ecosistemas co uso como área de desfrute e lecer.

Desenvolvemento: Consiste nunha charla no Parque da Natureza e un itinerario ambiental en torno á Lagoa Castiñeiras.