Actividades

Actividades de Educación Ambiental

Dirixida a grupos organizados, pertencentes tanto ó sistema educativo como a calquera outro colectivo que o demande.

Para a realización das actividades é imprescindible a colaboración do profesorado. Este deberá infundir unha motivación previa nos participantes, non considerando as actividades como simples excursións de esparcemento e diversión, explicando as características do lugar onde vaise realizar a actividade, así como cal é o obxectivo da mesma.

Os responsables do grupo terán que indicar na solicitude a actividade elixida, número de participantes, curso ou idades e características particulares de ser o caso (cadeiras de rodas, escaiolas, diversidade funcional, etc.).

Actividades

Normas da Visita

  • Grupos dun máximo de 25 persoas (posibilidade de 2 ou 3 grupos simultaneos)
  • Recoméndase preparación previa
  • Levar calzado e roupa cómodos, axeitados ó monte e as inclemencias meteorolóxicas
  • Recoméndase levar roupa de abrigo
  • Non arrincar plantas, flores nin follas
  • Non molestar os animais.