Os rastros do bosque: pegadas, rastros e sinais

Dirixida a grupos de educación primaria, educación secundaria, formación profesional, formación ocupacional

Duración: Aproximadamente 120’ . Durante todo o curso escolar. De luns a venres 

Obxectivos: Nesta actividade apréndese a recoñecer, identificar e conservar os rastros e sinais dos animais do Parque de Cotorredondo. 

Desenvolvemento: Consiste nunha pequena charla e realización dun itinerario ambiental polo Parque da Natureza na busca de rastros de animais, así como introdución ás técnicas de recollida e conservación.