Itinerarios ambientais estacionais

Dirixida a grupos de educación primaria e educación secundaria.

Duración:  Aproximadamente 120’ . Durante todo o curso escolar. De luns a venres 

Obxectivos: Consiste nuns itinerarios de estudio e interpretación do entorno adaptados as diferentes épocas do ano.

Desenvolvemento: Realízase un itinerario ambiental adaptado a cada un dos temas propostos.

  • Plantas con flores, na primavera
  • A vida nas charcas, en primavera e verán
  • Os cogomelos, en outono
  • Os froitos do bosque, en inverno